Intonarumori of de kunst van het lawaai

Het Intonarumori is een vreemdsoortige instrumentenconstructie, bedacht door Luigi Russolo in 1913 om zijn futuristische muziek uit te voeren. Hij is de auteur van het manifest L’arte dei rumori, waarin hij theorieën ontwikkelt over het gebruik van klank en lawaai in de muziek. Hij schetst er tevens de ontstaansgeschiedenis van een nieuwe muziek, die haar inspiratie vindt in de nieuwe geluiden van door de mens uitgevonden machines. Nu, 115 jaar later, brengt Ars Musica deze benadering, die haar stempel drukte op de klankkunst van de XXe eeuw, weer onder de aandacht met onder meer werken van Fabio Cifariello-Ciardi en Egidjia Medeksaite die teruggrijpen naar die dialoog tussen mens en machine, tussen utopie en revolutie.

 

Fabio Cifariello Ciardi, Appunti per Amanti Simultanei I

pour trombone, 5 intonarumori et électronique

Egidija Medeksaite, création mondiale, commande d’Ars Musica

2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette basse, trombone solo, percussions et 5 Intonarumori

Louis Andriessen, Workers Union

2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette basse, trombone solo, percussions

Eric Bettens, création

2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, percussion, flûte, piano

Fausto Romitelli, Blood on the floor, Painting 1986

flûte, flûte alto, harmonica, clarinette, clarinette basse, harmonica, guitare électrique, clavier électronique/MIDI/synthétiseur, violon, violon II, alto, violoncelle